Dat veel mensen bezig zijn met voeding en gezondheid zien wij als een goede ontwikkeling. De beste versie van onszelf worden is allemaal datgeen wat we willen nastreven. Vele dieetgoeroes delen die mening en in de loop van de geschiedenis hebben er talloze goeroes de revue gepasseerd. Iedereen predikt de heilig graal in bezit te hebben en vele boeken worden geschreven over voeding en gezondheid. Maar hoe kijken wij hier tegenaan? Is het gewaarborgd dat iedereen uitspraken mag doen over de complexe wereld van voeding?

Voeding is een booming markt

Voordat de dieetgoeroe dieper onder de loep wordt genomen is het essentieel om te beseffen dat voeding simpelweg booming business is. Iedereen is op wat voor manier dan ook bezig met voeding en daardoor een sector waar veel geld valt te halen. Het gros van de mensen is dan ook wanhopig op zoek naar manieren om bijvoorbeeld af te vallen en de industrie speelt daar slim op in. En hoewel het gerechtvaardigd is om geld te verdienen is het wel goed om dit in het achterhoofd mee te nemen.

Het verhaal van de dieetgoeroe klinkt aannemelijk

De dieetgoeroe in kwestie bedenkt een theorie waarin uitgangspunten zitten die allemaal wel aannemelijk klinken. Aannemelijk klinkende argumentaties en daardoor een plausibel verhaal. Voeg daarbij wat semi-wetenschappelijke artikelen aan toe en het fundament van jouw theorie staat. Wanneer de specialisten (diëtisten en voedingskundigen) zich richten op de theorie komen zij vaak echter tot de conclusie dat er her en der behoorlijk wat aan schort. En laat dit nou net de ‘echte’ experts zijn op het gebied van voeding.

Een arts is geen voedingskundige

Een voedingskundige is een specialist op het gebied van voeding en diëten. Iemand die een opleiding heeft genoten en kennis heeft verworven rondom dit thema. Een arts is iemand die bijvoorbeeld kennis heeft van vasculaire aandoeningen en daar exact weet hoe te handelen. Iedereen heeft zijn eigen expertise en is expert op zijn of haar gebied. In onze visie is het van belang dat ieder zich op zijn eigen expertise richt en niet in elkaars vaarwater komt. Dit allemaal om de kwaliteit te waarborgen.

Conclusie

In de geschiedenis van voeding en diëten zijn dieetgoeroes gekomen en gegaan. Voeding is namelijk een booming business en allen zijn we op zoek naar de heilige graal. Het verhaal van dieetgoeroes klinkt vaak zo aannemelijk dat ze geneigd zijn alles voor waar aan te nemen. Naar onderzoek van specialisten (diëtisten of voedingskundigen) blijkt er behoorlijk wat aan te schorten. Een belangrijke vraag is dan ook of iedereen zomaar uitspraken mag doen over voeding. Iedereen pretendeert de waarheid te hebben, maar weet iedereen de waarheid? Waarbij we ons ook moeten afvragen of de waareid überhaupt wel bestaat. Vanuit onze visie leiden er meerdere wegen naar Rome en is er niet één methode. Vanuit PBP proberen we die wegen dan ook duidelijk te maken door zoveel mogelijk objectieve informatie te geven.


Dit artikel schreef ik voor Personal Body Plan